Tájékoztatás az étkezés igénybevételéről a 2017/2018. tanévben

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– ha a gyermeket nevelésbe vették.

1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermeket nevelésbe vették
– ha a gyermek utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetni az alábbi esetekben:

– az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
– az 1-8. évfolyamon és azon felüli iskolás gyermek esetén, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

A tanulónak nem jár kedvezmény azon étkezésre, amelyre a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött tanulószerződése alapján már jogosult.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Minden más esetben az étkezésért térítési díjat kell fizetni!

A szülő teendői a fentiek igazolásával kapcsolatban:

– Érvényes gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatának benyújtása
– Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás másolatának benyújtása
– Érvényes szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvélemény másolatának benyújtása
– Iskolalátogatási igazolás
– 30 napnál nem régebbi 1 havi munkáltatói jövedelemigazolás beszerzése
– Jövedelem nyilatkozat benyújtása formanyomtatványon

A szülő étkezési bejelentőt köteles kitölteni, amit az intézmény irodájában tehet meg a tanév első étkezési díj befizetési időszakában, amelyhez formanyomtatványt biztosítunk.

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő köteles haladéktalanul az intézményben jelezni a távolmaradást, s annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek várhatóan mikor veszi újra igénybe az étkezést.

Ha a szülő étkezési térítési díjat fizet és a gyermek távolmaradását bejelenti, a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól.

Helyettes szülőnél vagy átmeneti otthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő vagy a gyermekek átmeneti otthona fizeti meg.

Akinek az előző tanévről fennálló étkezési térítési díj tartozása van, annak tartozását legkésőbb 2017.augusztus 31-ig ki kell egyenlítenie!
Amennyiben tartozását nem egyenlíti ki, gyermekének étkezést biztosítani nem tudunk!

Étkezési bejelentés és befizetés

Helye: Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. pénztár (a volt óvoda épületében)

Augusztus 28.     730-1200   1300-1600
Augusztus 29.     730-1200   1300-1600
Augusztus 30.     730-1200   1300-1700
Augusztus 31.     730-1200   1300-1600
Szeptember 4.    730-1200   1300-1600
Szeptember 5.    730-1200   1300-1600
Szeptember 6.    730-1200   1300-1700
Szeptember 7.    730-1200   1300-1600