Tájékoztatás a 2016-2017. tanév tankönyvrendeléséről

1.  Ingyenesen biztosított tankönyvek

A 2016/2017. tanévben az általános iskolák 1-2-3-4. évfolyamán minden tanulónak
térítésmentesen biztosítja az állam.

Az 5-6-7-8. évfolyamon alapon ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden olyan tanuló, aki:

a)  tartósan beteg
b)  a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c)  három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d)  nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f)  a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő igazolások bemutatása (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, a szakértői bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat, a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás).

2.  Szülői felület megnyitása

A 2016. április 15-től megnyíló Szülői felületen keresztül a szülők az iskola tankönyvfelelősét értesíthetik a személyes adatokban bekövetkezett változásokról, jelezhetik az iskolai tankönyvlista jóváhagyását, elektronikus számlát igényelhetnek.

A KELLO részéről a felület működtetése egy kényelmi szolgáltatás, az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőktől a tankönyvrendelési igények leadását.