Általános iskolai beíratás

Értesítjük a szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
• 2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beíratás helye: Beszédes József Általános Iskola, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A

További részleteket honlapunk Beszédes József Általános Iskolai felületén olvashatnak.

Tanulóink részvétele a város ünnepi rendezvénysorozatában

A megújult piac átadása

tudósítások:    DUOL cikk     TEOL cikk

Az ünnepségen szereplő tanulók

previous arrow
next arrow
Slider


Városismereti verseny

Résztvevő tanulóink és helyezésük >>

previous arrow
next arrow
Slider

Bogyiszlói diákok látogatása Dunaföldváron

Bogyiszlói általános iskolások látogatták meg városunkat és a Beszédes József Általános Iskolát január 21-én.

Dunaújvárosi színházi előadás előtt Fafkáné Simon Ildikó vezetésével a Vár és a Fafaragó Galéria kiállításait nézték meg, majd rövid séta következett a Duna-parton. A szabadtéri programokat ebéd és élő malomjáték követte a Beszédes József Általános Iskolában.

A negyven 5-6. osztályos diák kísérőikkel, Tar Katalin és Virág Éva tanárnőkkel sok élménnyel utazott tovább a Bartók Béla Művelődési Központ Toldi c. előadására.

Örülünk, hogy a nyári városismereti verseny és vendégeskedés után ismét településünket választották a pedagógusok egy rövid kikapcsolódásra.

Köszönjük Fafkáné Simon Ildikónak a készséges együttműködést és az élvezetes idegenvezetést. A fotókat Tar Katalin tanárnő készítette.

previous arrow
next arrow
Slider

A Püspök utcai épület ünnepélyes átadása

2018. december 11-én átadták a Beszédes József Általános Iskola alsó tagozatának Püspök utcai épületét. A felújítási munkák befejezésével az épületet újra birtokba vehették a tanulók és pedagógusaik.
A felújítást a Dunaföldvár város önkormányzata pályázati forrásból és a Szekszárdi Tankerületi Központ finanszírozta.
Az építkezés folyamán korszerűsítették a fűtést, megújultak a nyílászárók, a tantermek parkettái, az épület külső burkolata.

previous arrow
next arrow
Slider

Lukácsi Pálné írása az átadási ünnepségről a DUOL dunaújvárosi hírportálon.

Tanévnyitó ünnepélyek időpontja a Beszédes József Általános Iskolában

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 2018/2019-es tanév első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő)

A Beszédes József Általános Iskolában tanévnyitó ünnepélyünket az alábbi időpontokban tartjuk:

Alsó tagozat:
A Kossuth u. 17-23/A épületbe járó alsó tagozatos diákok tanévnyitó ünnepsége: 2018. szeptember 2-án (vasárnap) 16 órakor lesz a Kossuth utcai épület aulájában (1.a,b,2.a,b, 3.a,b, 4.a,b).

– A Püspök u. 1. épületbe járó alsó tagozatos diákok tanévnyitó ünnepsége is a Kossuth utcai épület aulájában lesz 2018. szeptember 2-án (vasárnap) 18 órakor (1.c,2.c,3.c,4.c)
.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Püspök utcai épület felújítási munkálatai miatt – a munka befejezéséig kb. egy hónap időtartamra – az 1.c, 2.c, 3.c, 4.c osztályok – a Kossuth utcai épületben kerülnek elhelyezésre.
Kérem szíves megértésüket annak érdekében, hogy tanulóink szépen felújított, új nyílászárókkal, korszerűsített fűtéssel ellátott épületbe térhessenek vissza tanulmányaik folytatásához.

Felső tagozat:
A felső tagozatosok tanévnyitó ünnepsége az első tanítási napon, 2018. szeptember 3-án (hétfőn) lesz az iskola aulájában. Az 5-6. évfolyam ünnepsége 8 órakor, a 7-8. osztályosok tanévnyitója 9 órakor kezdődik (a 7-8. osztályosoknak 8 órától osztályfőnöki órája lesz).

A felső tagozatnak ezen a napon (szept.3.) osztályfőnöki óráik lesznek, a tanítás 12:35-ig tart. Kérem tízórait, osztályfőnöki füzetet, tolltartót hozzanak magukkal a gyerekek. Napközit az első tanítási napon is biztosítunk.

A tankönyvek átvételére az alsó tagozatosoknak a tanévnyitó ünnepség után van lehetőségük. A felső tagozatosok tankönyveit az osztályfőnökök fogják kiosztani az első tanítási napon.

Tájékoztatom Önöket, hogy 1-8. évfolyamon tanuló valamennyi diák térítésmentesen, ingyenesen kapja a tankönyveket.
Tanévnyitó ünnepségeinkre szeretettel várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket!

Keresztesné Katona Mária
tagintézményvezető

Pedagógusok városi kitüntetése

Dunaföldvár Díszpolgára posztumusz díjjal ismerték el az egy éve fiatalon elhunyt Balogh Emese sokrétű, odaadó és magas színvonalú munkáját. Balogh Emese a Magyar László Gimnázium igazgatója, a Part-Oldalak Kulturális Egylet alapító tagja, újságírója és több helytörténeti könyv szerkesztője volt.

       

A Dunaföldvár Gyermekeiért díjjal Csizmadiáné Mihálovics Magdolnának, a Magyar László Szakiskola nyugdíjas igazgatójának több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői munkáját köszönte meg a város képviselő-testülete. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna 2015-ig dolgozott intézményünkben, amíg a szakiskola tagintézményünk volt.

Tájékoztató a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. Ennek többek között az egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján tájékoztassa a szülőket az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról.

A jogszabály itt olvasható >>

Tájékoztatás az étkezés igénybevételéről a 2017/2018. tanévben

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– ha a gyermeket nevelésbe vették.

1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermeket nevelésbe vették
– ha a gyermek utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetni az alábbi esetekben:

– az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
– az 1-8. évfolyamon és azon felüli iskolás gyermek esetén, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

A tanulónak nem jár kedvezmény azon étkezésre, amelyre a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött tanulószerződése alapján már jogosult.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Minden más esetben az étkezésért térítési díjat kell fizetni!

A szülő teendői a fentiek igazolásával kapcsolatban:

– Érvényes gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatának benyújtása
– Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás másolatának benyújtása
– Érvényes szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvélemény másolatának benyújtása
– Iskolalátogatási igazolás
– 30 napnál nem régebbi 1 havi munkáltatói jövedelemigazolás beszerzése
– Jövedelem nyilatkozat benyújtása formanyomtatványon

A szülő étkezési bejelentőt köteles kitölteni, amit az intézmény irodájában tehet meg a tanév első étkezési díj befizetési időszakában, amelyhez formanyomtatványt biztosítunk.

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő köteles haladéktalanul az intézményben jelezni a távolmaradást, s annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek várhatóan mikor veszi újra igénybe az étkezést.

Ha a szülő étkezési térítési díjat fizet és a gyermek távolmaradását bejelenti, a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól.

Helyettes szülőnél vagy átmeneti otthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő vagy a gyermekek átmeneti otthona fizeti meg.

Akinek az előző tanévről fennálló étkezési térítési díj tartozása van, annak tartozását legkésőbb 2017.augusztus 31-ig ki kell egyenlítenie!
Amennyiben tartozását nem egyenlíti ki, gyermekének étkezést biztosítani nem tudunk!

Étkezési bejelentés és befizetés

Helye: Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. pénztár (a volt óvoda épületében)

Augusztus 28.     730-1200   1300-1600
Augusztus 29.     730-1200   1300-1600
Augusztus 30.     730-1200   1300-1700
Augusztus 31.     730-1200   1300-1600
Szeptember 4.    730-1200   1300-1600
Szeptember 5.    730-1200   1300-1600
Szeptember 6.    730-1200   1300-1700
Szeptember 7.    730-1200   1300-1600

Tájékoztatás az ingyenes tanulóbiztosításról

Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló  119/2003. (VIII. 14.)
Kormányrendelet alapján minden 3-18 év közötti gyermeknek jár az állami baleset-biztosítás.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016-ra meghirdetett közbeszerzést az
Allianz Hungária Zrt. nyerte meg, így ők biztosíthatják az idei évben a gyermekeket.
A balesetbiztosítás fedezete minden 3-18 év közötti gyermeknek alanyi jogon jár.

Baleset esetén a szülőknek személyes adategyeztetést követően van lehetőségük a
szolgáltatási igénybejelentő beküldésére. A személyes adategyeztetést bármely ügyfélkapcsolati ponton
el lehet végezni. Ezt követően a cég honlapján vagy az ügyfélkapcsolati pontokon elérhető igénybejelentő-lapot
és az orvosi dokumentációt kell megküldeni az Életbiztosítási szakkezelési osztály részére
(Allianz Hungária Zrt. Életbiztosítási szakkezelési osztály 1387 Budapest, Pf. 11.).

Az Allianz Biztosító szolgáltatásai:

Biztosítási kockázat megnevezése
Szolgáltatás mértéke
Csonttörés3000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
1. amennyiben a rokkantság foka 1-9%3000 Ft
2. amennyiben a rokkantság foka 10-29%50 000 Ft
3. amennyiben a rokkantság foka 30-100%300 000 Ft biztosítási összegnek a
rokkantság fokával megegyező százaléka
Baleseti halál200 000 Ft biztosítási összeg

Közlemény eszközfejlesztési támogatásról

2016. április 20.

DUNAFÖLDVÁRI-BÖLCSKEI-MADOCSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U. 9.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA m
KÖZLEMÉNY ESZKÖZFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

A TIOP-1.1.1.A-15/1 – Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja
elnevezésű pályázati forrásból a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ informatikai eszközfejlesztési
programjának keretén belül alábbi eszközcsomagokat kapták meg iskoláink:


Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Dunaföldvár,
Templom u. 9.

1 db szerver
1 db switch

Magyar László Gimnázium Dunaföldvár, Templom u. 5.
32 db számítógép
16 db monitor
1 db switch

Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A
35 db számítógép
18 db monitor
1 db szerver
4 db switch

Kegyes József Általános Iskola Bölcske, Paksi u. 18.
20 db számítógép
10 db monitor
1 db switch

Madocsai Általános Iskola Madocsa, Kossuth L. u. 2.
18 db számítógép
10 db monitor
1 db switch

Tájékoztatás a 2016-2017. tanév tankönyvrendeléséről

1.  Ingyenesen biztosított tankönyvek

A 2016/2017. tanévben az általános iskolák 1-2-3-4. évfolyamán minden tanulónak
térítésmentesen biztosítja az állam.

Az 5-6-7-8. évfolyamon alapon ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden olyan tanuló, aki:

a)  tartósan beteg
b)  a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c)  három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d)  nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f)  a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő igazolások bemutatása (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, a szakértői bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat, a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás).

2.  Szülői felület megnyitása

A 2016. április 15-től megnyíló Szülői felületen keresztül a szülők az iskola tankönyvfelelősét értesíthetik a személyes adatokban bekövetkezett változásokról, jelezhetik az iskolai tankönyvlista jóváhagyását, elektronikus számlát igényelhetnek.

A KELLO részéről a felület működtetése egy kényelmi szolgáltatás, az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőktől a tankönyvrendelési igények leadását.

Szakszervezeti hírek

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról a 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerületéhez tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában reprezentatív szakszervezetek:

Pedagógusok Szakszervezete
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

2014.augusztus 31.